Praca

2020-09-25

Inżynier chemik

Do zakładu produkcyjnego w Tarnowcu woj. podkarpackie
poszukujemy kandydata na stanowisko

Inżynier chemik
(Nr. Ref: PP/ICH 1/2020)
Opis stanowiska:
• Udział w pracach badawczych wraz z zespołem kadry B+R;
• Wprowadzanie receptur otrzymywania sizingu i żywicy do ciągu technologicznego;
• Udział w opracowaniu raportów z prowadzonych prac.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, dr inż. chemik;
• Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych;
• Aktywne podejście do rozwiązywania problemów i inicjowanie propozycji rozwiązań;
• Umiejętność obsługi oprogramowania MS Office;
• Znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie w ramach projektu
Nr POIR.01.01.01-00-0907/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z możliwością kontynuacji zatrudnienia;
• Ciekawą pracę pełną wyzwań.
Prosimy o wysłanie CV na adres polskibazalt@bazaltholding.pl wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Przykładowa klauzula brzmi:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Administratorem Danych Osobowych jest Polski Bazalt S.A.. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Weteranów 157.Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia niniejszej rekrutacji do momentu jej zakończenia, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

2020-09-25

Inżynier chemik

Do zakładu produkcyjnego w Tarnowcu woj. podkarpackie poszukujemy kandydata na stanowisko
Inżynier chemik
(Nr. Ref: PP/ICH 2/2020)
Opis stanowiska:
• Udział w pracach badawczych wraz z zespołem kadry B+R;
• Udział w pracach związanych z opracowaniem składu szeregu sizingów, w szczególności zmodyfikowanej nanododatkami;
• Udział w opracowaniu raportów z prowadzonych prac.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, dr inż. chemik;
• Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych;
• Aktywne podejście do rozwiązywania problemów i inicjowanie propozycji rozwiązań;
• Gotowość do pracy w zakładzie produkcyjnym w Tarnowcu (woj. podkarpackie)
oraz w siedzibie Spółki w Radzyminie (woj. mazowieckie);
• Umiejętność obsługi oprogramowania MS Office;
• Znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie w ramach projektu
Nr POIR.01.01.01-00-0907/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z możliwością kontynuacji zatrudnienia;
• Ciekawą pracę pełną wyzwań.
Prosimy o wysłanie CV na adres polskibazalt@bazaltholding.pl wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Przykładowa klauzula brzmi:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Administratorem Danych Osobowych jest Polski Bazalt S.A.. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Weteranów 157.Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia niniejszej rekrutacji do momentu jej zakończenia, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

2020-09-25

Inżynier chemik

Specjalista ds. wytwarzania termoplastycznych polimerów i nanomateriałów

Do zakładu produkcyjnego w Tarnowcu woj. podkarpackie poszukujemy kandydata na stanowisko
Inżynier chemik
Specjalista ds. wytwarzania termoplastycznych polimerów i nanomateriałów
(Nr. Ref: PP/ICH S/2020)

Opis stanowiska:
• Tworzenie receptur termoplastycznej osnowy z polimerów i nanomateriałów
oraz kompatybilnego z nią impregnatu (sizingu) włókien bazaltowych;
• Udział w opracowywaniu planów badań naukowych;
• Opracowanie raportów z prowadzonych prac badawczych i rozwojowych.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, dr inż. chemik;
• Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych;
• Doświadczenie w wytwarzaniu termoplastycznej osnowy z polimerów i nanomateriałów oraz kompatybilnego z nią sizingu włókien bazaltowych;
• Aktywne podejście do rozwiązywania problemów i inicjowanie propozycji rozwiązań;
• Umiejętność obsługi oprogramowania MS Office;
• Znajomość języka rosyjskiego.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie w ramach projektu
Nr POIR.01.01.01-00-0907/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z możliwością kontynuacji zatrudnienia;
• Ciekawą pracę pełną wyzwań.
Prosimy o wysłanie CV na adres polskibazalt@bazaltholding.pl wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Przykładowa klauzula brzmi:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Administratorem Danych Osobowych jest Polski Bazalt S.A.. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Weteranów 157.Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia niniejszej rekrutacji do momentu jej zakończenia, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

2020-09-25

Kierownik B+R

Do zakładu produkcyjnego w Tarnowcu woj. podkarpackie poszukujemy kandydata na stanowisko
Kierownik B+R
(Nr. Ref: PP/KBR/2020)
Opis stanowiska:
• Realizacja prac badawczo – rozwojowych w projekcie, zgodnie z opracowanym planem badań naukowych;
• Wybór metodologii prowadzonych badań;
• Nadzorowanie pracy merytorycznej zespołu kadry B+R zatrudnionej w Projekcie;
• Opracowanie kryteriów doboru rodzaju i składu chemicznego sizingu, włókna bazaltowego, który jest kompatybilny z planowaną do użycia termoplastyczną osnową dla prętów na podstawie przeprowadzonych prac badawczych;
• Opracowanie receptury dla produkcji osnowy kompozytowych prętów zbrojeniowych tj. dla kompozytu termoplastów (PA6, PA12 i PA 66) z wybranymi dodatkami;
• Projektowanie nowych rozwiązań procesowych nakładania, chłodzenia, suszenia sizingu i żywic
na włóknach;
• Opracowanie raportów z realizacji etapów prac projektowych, analiz, publikacji.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, dr inż. chemik, technolog, szczególnie preferowana specjalność: chemia polimerów;
• Doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych;
• Aktywne podejście do rozwiązywania problemów i inicjowanie propozycji rozwiązań;
• Umiejętność obsługi oprogramowania MS Office;
• Znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach projektu Nr POIR.01.01.01-00-0907/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z możliwością kontynuacji zatrudnienia;
• Ciekawą pracę pełną wyzwań.
Prosimy o wysłanie CV na adres polskibazalt@bazaltholding.pl wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Przykładowa klauzula brzmi:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Administratorem Danych Osobowych jest Polski Bazalt S.A.. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Weteranów 157.Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby

2020-09-25

LABORANT

Do zakładu produkcyjnego w Tarnowcu woj. podkarpackie
poszukujemy kandydata na stanowisko

LABORANTA
(Nr. Ref: PP/L/2020)
Opis stanowiska:
Udział w utworzenie stanowiska pracy dla maszyny mieszającej składniki kompozytów termoplastycznych oraz linii do wytwarzania termoplastycznych prętów zbrojeniowych oraz udział w pracach badawczych z jego wykorzystaniem.
Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne;
• Doświadczenie w pracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych;
• Aktywne podejście do rozwiązywania problemów i inicjowanie propozycji rozwiązań;
• Umiejętność obsługi oprogramowania MS Office.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach projektu Nr POIR.01.01.01-00-0907/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z możliwością kontynuacji zatrudnienia;
• Ciekawą pracę pełną wyzwań.
Prosimy o wysłanie CV na adres polskibazalt@bazaltholding.pl wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Przykładowa klauzula brzmi:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Administratorem Danych Osobowych jest Polski Bazalt S.A.. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Weteranów 157.Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia niniejszej rekrutacji do momentu jej zakończenia, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.