Beneficjent

POLSKI BAZALT SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pn.:

„Opracowanie technologii ciągłej produkcji laminatów dla szerokiego spektrum tworzyw termoplastycznych ze szczególnym uwzględnieniem włókien nieorganicznych w szczególności ciągłego włókna bazaltowego”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

Celem projektu jest opracowanie procesu produkcji oraz uruchomienie pilotażowej linii wytwarzania laminatu, którego podstawowym budulcem będzie ciągłe włókno bazaltowe.

Efektem programu będzie:

  • opracowanie linii technologicznej umożliwiającej produkcję wysokiej jakości laminatów
    opartych na włóknach bazaltowych ciągłych o stałych parametrach oraz wysokiej jakości
    tworzyw termoplastycznych
  • wprowadzenie nowej, nie stosowanej w kraju technologii wytwarzania włókien
    bazaltowych i kompozytów wykonanych na ich bazie.

Wartość projektu: 58 845 286,47 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 46 356 896,96 PLN
Projekt realizowany w okresie 1.03.2018 – 28.02.2021r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:
Polski Bazalt, Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyminie.
e–mail: biuro@polskibazalt.pl, tel. +48 22 763 99 01