Polski Bazalt – Włókna i Materiały kompozytowe

CURRENT EU PROJECTS

 

Beneficiary POLSKI BAZALT PUBLIC COMPANY
implements the project entitled.:
„Development of a technology for the continuous production of laminates for a wide range of thermoplastics, with particular emphasis on inorganic fibers, in particular continuous basalt fiber”
under the Intelligent Development Operational Program for 2014-2020, Sub-measure 1.1.1

The goal of the program:
development of the production process and commissioning of a pilot laminate production line, the basic building material of which will be continuous basalt fiber.

The program will result in :
development of a technological line enabling the production of high-quality laminates based on continuous basalt fibers with contant parameters and high-quality thermoplastic materials introduction of a new, not applied in the country, technology for the production of basalt fibers and composites made on the base of basalt fiber.

Program value: 58 845 286,47 PLN
Contribution of European Funds: 46 356 896,96 PLN
Program implemented in the period: 1.03.2018 – 31.12.2023r.

More information on the implemented program can be obtained from:
Polski Bazalt, Public Company based in Radzymin.
e–mail: biuro@polskibazalt.pl, tel. +48 22 763 99 01

 

Beneficiary POLSKI BAZALT PUBLIC COMPANY
implements the project entitled.:

„Composite thermoplastic bars based on basalt fibers and a matrix of polymeric materials, reinforced with graphene and nanocermics”
under the Intelligent Development Operational Program for 2014-2020, Sub-measure 1.1.1

The goal of the program:
opracowanie linii technologicznej oraz receptury umożliwiającej produkcję wysokiej jakości termoplastycznych prętów zbrojeniowych na bazie ciągłych i jednorodnych włókien bazaltowych oraz wysokiej jakości tworzyw termoplastycznych wzmacnianych grafenem, nanoceramiką i innymi nanododatkami.
Wytworzone pręty zbrojeniowe będą łatwo kształtowalne, bardziej wytrzymale na rozciągnie od prętów stalowych i znacznie od nich lżejsze oraz odporne na korozję w środowisku kwaśnym i alkalicznym. Swoimi parametrami będą przewyższać stosowane obecnie stalowe pręty zbrojeniowe oraz kompozytowe pręty termoutwardzalnych z włókien szklanych, węglowych i bazaltowych.

The program will result in:
– Development of a recipe for the production of a matrix of reinforcing bars from thermoplastic composites
– Launching a prototype experimental line for the production of the above-mentioned bars with diameters from 8 to 24 mm and any length.
– Production of a pilot batch of bars of different diameters
– Production of a demonstration version of concrete elements reinforced with the bars mentioned above.

Program value: 43.145.875,00 PLN
Contribution of European Funds: 33.469.200,00 PLN
Program implemented in the period: 01.03.2020 do 31.12.2023r.

More information on the implemented program can be obtained from:
Polski Bazalt, Public Company based in Radzymin.
e–mail: biuro@polskibazalt.pl, tel. +48 22 763 99 01

FINISHED EU PROJECTS