Polski Bazalt – Włókna i Materiały kompozytowe

Polityka prywatności2

Informacja o przetwarzaniu przez Polski Bazalt S.A. danych osobowych osób reprezentujących oraz osób wskazanych do kontaktu – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Bazalt S.A. z siedzibą
    w Radzyminie przy ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127342, NIP: 9451925012,