Polski Bazalt – Włókna i Materiały kompozytowe

AKTUALNE PROJEKTY UNIJNE

 

Beneficjent POLSKI BAZALT SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje projekt pn.:
„Opracowanie technologii ciągłej produkcji laminatów dla szerokiego spektrum tworzyw termoplastycznych ze szczególnym uwzględnieniem włókien nieorganicznych w szczególności ciągłego włókna bazaltowego”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

Celem projektu jest:
opracowanie procesu produkcji oraz uruchomienie pilotażowej linii wytwarzania laminatu, którego podstawowym budulcem będzie ciągłe włókno bazaltowe.

Efektem programu będzie:
opracowanie linii technologicznej umożliwiającej produkcję wysokiej jakości laminatówopartych na włóknach bazaltowych ciągłych o stałych parametrach oraz wysokiej jakościtworzyw termoplastycznychwprowadzenie nowej, nie stosowanej w kraju technologii wytwarzania włókienbazaltowych i kompozytów wykonanych na ich bazie.

Wartość projektu: 58 845 286,47 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 46 356 896,96 PLN
Projekt realizowany w okresie 1.03.2018 – 31.12.2023r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:
Polski Bazalt, Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyminie.
e–mail: biuro@polskibazalt.pl, tel. +48 22 763 99 01


Beneficjent POLSKI BAZALT SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje projekt pn.:
„Kompozytowe pręty termoplastyczne na bazie włókien bazaltowych i osnowie z materiałów polimerowych, wzmocnionej grafenem i nanoceramiką”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1

Celem projektu jest:
opracowanie linii technologicznej oraz receptury umożliwiającej produkcję wysokiej jakości termoplastycznych prętów zbrojeniowych na bazie ciągłych i jednorodnych włókien bazaltowych oraz wysokiej jakości tworzyw termoplastycznych wzmacnianych grafenem, nanoceramiką i innymi nanododatkami.
Wytworzone pręty zbrojeniowe będą łatwo kształtowalne, bardziej wytrzymale na rozciągnie od prętów stalowych i znacznie od nich lżejsze oraz odporne na korozję w środowisku kwaśnym i alkalicznym. Swoimi parametrami będą przewyższać stosowane obecnie stalowe pręty zbrojeniowe oraz kompozytowe pręty termoutwardzalnych z włókien szklanych, węglowych i bazaltowych.

Efektem programu będzie:
– Opracowanie receptury wytwarzania osnowy prętów zbrojeniowych z kompozytów termoplastycznych
– Uruchomienie prototypowej linii eksperymentalnej do wytwarzania w/w prętów o średnicach od 8 do 24mm i dowolnej długości.
– Wytworzenie pilotażowej partii prętów o różnych średnicach
– Wytworzenie demonstracyjnej wersji elementów betonowych wzmocnionych w/w prętami.

Wartość projektu: 43.145.875,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 33.469.200,00 PLN
Projekt realizowany w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2023r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:
Polski Bazalt, Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyminie.

e–mail: biuro@polskibazalt.pl, tel. +48 22 763 99 01 

PROJEKTY UE ZAKOŃCZONE