Polski Bazalt – Włókna i Materiały kompozytowe

WŁÓKNO BAZALTOWE

Czym jest bazalt?

Bazalt to czarna skała wulkaniczna o wyjątkowej odporności
na czynniki mechaniczne, promieniowanie UV oraz wysokie i niskie temperatury.
Bazalt jest magmową skałą wylewną. Ta czarna twarda skała składa się głównie z
tlenków: krzemu, glinu, wapnia, żelaza, magnezu, tytanu, sodu i potasu.

Bazalt występuje na całej kuli ziemskiej. Czarne skały
wulkaniczne są obecne na dnie oceanów, gdzie tworzą skorupę ziemską lub
bazaltowe stożki wulkaniczne, z których z biegiem lat powstają wyspy. Na lądzie
bazalt spotykamy pod postacią ogromnych pokryw skalnych, a w mniejszej formie
jako żyły skalne i kopuły.

Jak powstaje włókno bazaltowe?

Włókno bazaltowe powstaje w wyniku przetopienia kruszywa
skały bazaltowej w temperaturze ok. 1500°C. Włókno powstaje podczas wypływania z
jednoczesnym wyciąganiem płynnej masy. W ten sposób otrzymujemy wiązkę
podstawową składającą się z setek pojedynczych monofilamentów, o średnicy 14,5 µm.
Wiązkę podstawową nazywamy zwyczajowo włóknem bazaltowym.

Włókna można łączyć ze sobą w rovingi nawijając równolegle od
2 do 24 włókien. W dalszych etapach tworzenia różnego rodzaju tkanin i
kompozytów z włóknem ciągłym stosuje się właśnie rovingi.

Włókno bazaltowe posiada właściwości, które odróżniają go od
innych włókien przemysłowych.

Właściwości fizyko-chemiczne włókna bazaltowego:

 •       wysoka wytrzymałość na zrywanie – 150% wyższa od stali i 50% wyższa od włókien szklanych;
 •       wysoka stabilność temperaturowa w zakresie -200°C do +600°C;
 •       wysoka odporność chemiczna – nie jest narażone na korozję oraz ma wysoką odporność na działanie wody, soli, zasad i
  kwasów;
 •       nie przewodzi prądu – jest dielektrykiem;
 •       niskie przewodnictwo cieplne
 •       niska rozszerzalność cieplna

Aspekt ekologiczno-zdrowotny

 • podczas jego produkcji nie powstają odpady
  niebezpieczne;
 • powstaje tylko i wyłącznie z naturalnego
  surowca bez dodatkowych domieszek chemikaliów;
 • ulega recyklingowi;
 • po utylizacji powłoki włókna pozostaje tylko
  i wyłącznie bazalt;
 • nietoksyczne;